Unipad på rull

Unipad® På rull er en uunnværlig helse- og hygienekomponent i kjøttemballasje, utviklet for å absorbere væskeutskillelse og beskytte mot bakterier som f.eks campylobacter.

Unipad symbol_kjott

Med et stort utvalg tilbyr vi absorberingsevne fra 400 ml til 1200 ml pr m2, med 1 eller 2-side overflatebehandlet.

Leveres i et bredt utvalg standardfarger og spesialfarger tilgjengelig ved behov.

Unipad® På rull - for optimal mathygiene!

bakterierkapasitet2fargerpakker2
Bakterie-
kontroll
400-1200 ml
pr m2
Svart, hvit
& farget
Leveres
på rull
Bjarne Johnsen AS, Kokstaddalen 25, Pb 13 Kokstad, 5863 Bergen | Tlf +47 55 98 32 00 Fax 55 98 32 01 | post@bjas.no