Kjøpsbetingelser

Klare kjøpsbetingelser er en fordel for alle parter

Det har i de senere år vært en markant globalisering og økt internasjonalt samkvem og handel. For Norges vedkommende har EØS-avtalen (med virkning fra 1994) hatt stor betydning for økt handel med utlandet.

Som kjøpsbetingelser bruker Bjarne Johnsen AS Incoterms 2000. Henvisning til Incoterms 2000 i en kjøpsavtale definerer klart partenes respektive forpliktelser og begrenser derved risikoen for juridiske tvister.