Poteter

For poteter som brukes til privatkonsum er vår målgruppe og samarbeidspartnere potetpakkerier. Disse eies av dagligvarekjedene i Norge som Coop, Ica, Bama, samt andre grossister innen dagligvare og storhusholdning.

For poteter som brukes til privatkonsum er vår målgruppe og samarbeidspartnere potetpakkerier. Disse eies av dagligvarekjedene i Norge som Coop, Ica, Bama, samt andre grossister innen dagligvare og storhusholdning.

Gjennom hele året importeres det poteter fra land som Frankrike,  England og Danmark. Nypoteter importeres fra Saudi Arabia, Kypros og Spania. Poteter til industri leverer vi til norske fabrikker ved behov.

Bjarne Johnsen AS har gjennom mange år bygget opp den beste kompetanse innen alt som omhandler poteter. Daglig kontakt med våre produsenter og forbindelser i utlandet gjør at vi til enhver tid sitter med førstehånds opplysninger når det gjelder importpoteter – fra hvor som helst i verden.

Med jevne mellomrom besøkes våre produsenter i utlandet, og alltid i forkant av en begynnende sesong. Da er det viktig å kunne ha god kunnskap om aktuelle sorter poteter som ventes, størrelser, forventete avlinger som ventes produsert osv.

For oss er dette en absolutt nødvendighet da våre kunder har strenge krav til produksjonsmåter, sporbarhet av vare, sertifiseringer osv. 

Logistikkmessig bruker vi transportforbindelser som vi har samarbeidet med i mange år. I all hovedsak brukes kjølebiler og kjølecontainere.

All import av poteter til Norge skal godkjennes av Mattilsynet før våre kunder kan ta varen i bruk. Ved hjelp av data og elektronisk innmelding av varepartier oppfyller vi de strenge myndighetspålagte krav som er ventet av oss.

Referanser som kan nevnes er:

Cyprus Potato Marketing Board:                        Kypros

Savvides OmniPatat:                                         Kypros

Leha:                                                               Saudi Arabia

Geers & Vos:                                                   Diverse land i Europa 

PommesAlliance:                                              Frankrike

Scanax:                                                            Danmark