Industri

Vi har i mange år levert råvarer bl.a. til salat-industrien.  Med godt samarbeid med våre leverandører, sikrer vi stabilitet i kvalitet og leveringsdyktighet