Om oss

Vår visjon er å kunne tilby varer av beste kvalitet til konkurransedyktige priser.

Bjarne Johnsen AS har gjennom mer enn 90 år opparbeidet et bredt nettverk av produsenter og leverandører både nasjonalt og internasjonalt. 

Vi selger kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser og har som målsetting å inngå langsiktige samarbeidsforhold. Som importør og eksportør av produkter over landegrensene har Bjarne Johnsen AS opparbeidet lang erfaring og kunnskap med internasjonal handel. 

Bjarne Johnsen AS samarbeider tett opp mot både leverandører og produsenter omkring kvalitetsstyring. Det skal sikre at kunder får en god og ensartet kvalitetsvare.

Spedisjon

Vi tar godt vare på produktene og transporten skal være rask og pålitelig for å unngå tap i kvalitet.

Som importør og eksportør av produkter over landegrensene har Bjarne Johnsen AS opparbeidet lang erfaring og kunnskap med internasjonal handel. Transport er for eksempel svært kritisk når det gjelder de mest sårbare varene som fersk frukt og grønnsaker.

Vi har i en årrekke hatt et godt samarbeid med Bring for disse krevende varegruppene. Vår eksportavdeling tar hånd om flyforsendelser og container-skipninger av ferske, levende og frosne produkter til kunder over hele verden.

Vi tar hånd om logistikk og inn fortolling selv.

Salgs- og leveringsbetingelser

Klare salgs- og leveringsbetingelser er en fordel for alle parter.

Det har i de senere år vært en markant globalisering og økt internasjonal handel. For Norges vedkommende har EØS-avtalen hatt stor betydning for økt handel med utlandet. 

Som salgs- og leveringsbetingelser bruker Bjarne Johnsen AS Incoterms 2010. Henvisning til denne i en kjøpsavtale definerer klart partenes respektive forpliktelser

og begrenser derved risikoen for juridiske tvister. Se Salgs- og lev. betingelser 

© Bjarne Johnsen AS
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram