Pappskåler

Erstatt fossilbaserte komponenter med fornybare materialer

Barrierebelegget består av høykvalitets polymerer, påført på overflaten. Denne forbedrer konvertibiliteten og danner effektive barrierer for mange produkter, blant annet matvarer. Ekstruderingsbeleggsteknologi gjør det mulig å begrense beleggets tykkelse, men danner likevel den nødvendige barriere.   

Pappskål PET 

 • Produktbeskrivelse: Papp med hvitt PET-belegg for bruk i vanlig ovn og mikrobølgeovn
 • Bunnplatevekt: Varierer fra 190 g/m2 til 390 g/m2
 • PET-belegg: PET-belegget er på innsiden av pappskålen
 • Fiberkilde: Ny ubrukt fiber
 • Bleking:  All benyttet fiber er klorinfri (ECF-masse)
 • Trykk:  Flerfargestrykk på inn- og utside

Den er laget for å pakke tørre, vannholdige, syrlige, lav-alkoholiske og fettholdige matvarer.

Kan brukes ved følgende temperaturer og tidsrom som beskrevet under:

 • Vanlig ovn (opp til 220 grader i 60 min)

 • Dypfryser/kjøleskap (ned til -40 grader)

 • Romtemperatur (opp til 40 grader i mer enn 24 timer)

 • Varmfylling *

 • Mikrobølgeovn **

Pappskål PE/EVOH

 • Produktbeskrivelse: Papp med høybarrierebelegg på innsidene som berører næringsmidler. 
 • Bunnplatevekt: Varierer fra 190 g/m2 til 390 g/m2
 • PET-belegg: PET-belegget er på innsiden av pappskålen
 • Fiberkilde: Ny ubrukt fiber
 • Bleking: All benyttet fiber er klorinfri (ECF-masse)
 • Trykk: Flerfargestrykk på inn- og utside

Den er laget for å pakke tørre, vannholdige, syrlige, lav-alkoholiske og fettholdige matvarer.

Kan brukes ved følgende temperaturer og tidsrom som beskrevet under:

 • Dypfryser/kjøleskap (ned til -40 grader)

 • Romtemperatur (opp til 40 grader i mer enn 24 timer)

 • Varmfylling *

Den er ikke beregnet for bruk i:

 • Mikrobølgeovn

 • Vanlig ovn

* «varmfylling» betyr å fylle med mat som har en temperatur som ikke overskrider 100 grader ved fylling, og som deretter kjøler ned til 50 grader eller under innen 60 minutter, eller til 30 grader eller lavere innen 150 minutter.

 

** Det er pakkeren av det ferdige produktet sitt ansvar å forsikre seg om at emballasjen er trygg å bruke under de påkrevde forhold (W/min) ved å ta hensyn til all relevant informasjon, dvs. fasong og størrelse på emballasje og mengde og type mat ferdigpakket.

 

Legg også merke til at ifølge BfR XXXVI/2 må ikke temperaturen i mikrobølgeovn overskride 150 grader.

 

NB! Når det gjelder spørsmål om et bestemt sluttprodukt og om det er dekket av denne deklarasjonen, vennligst ta kontakt med ditt lokale salgskontor for mer informasjon. Vær også oppmerksom på at et godt og trygt produkt er avhengig av at alle instrukser overholdes. Det må taes i betraktning at det kan oppstå tekniske begrensninger som må endres og testes separat før bruk.

Ved endring av denne pappskålen er hvert endringsledd ansvarlig for at sluttproduktet møter de pålagte krav.

© Bjarne Johnsen AS
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram